Bài 15: Từ mới cao cấp

THỨ TỰ

TỪ VỰNG

CÁCH ĐỌC

NGHĨA

1

โรงพยาบาล

Rôn phá ya ban

Bệnh viện

2

รถพยาบาล

Rốt phá ya ban

Xe cứu thương

3

ห้องพยาบาล

Hong^ phá ya ban

Phòng bệnh

4

นางพยาบาล

Nang phá ya ban

Y tá

5

จุดธูป

chụt-thup^

Đốt nhang

6

รูปร่าง

rub^-rang^

Hình dáng

7

บาปหนา

bạp –naả

Tội lỗi

8

ถูกสาป

thục-xạp

Biếm

9

ภาพถ่าย

phap^-thài

Hình chụp

10

สุภาพ

Sụ- phap^

Lịch sự

11

สุขภาพ

Sụ-khạ- phap^

Sức khỏe

12

สรุป

Sạ rúp

Kết thúc

13

ฤดู

rứ-đu

Mùa 

14

พฤษภาคม

phrứt-sạ-pha-khôôm

Tháng 5

15

พฤศจิกายน

phrứt-sạ-chị-ca-yôn

Tháng 11

16

พฤหัสบดี

phà-rứ-hặt-sạ-bo-đi

Thứ 5

17

ประพฤติ

prạ- phrứt

Hành động

18

ฤาษี

rư-sỉ

Đạo sĩ

19

ฤทธิ์

rít

Quyền

20

ฤกษ์ 

rớc

Giờ tốt, giờ lành

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779