Thông Tin Thi Chứng Chỉ Tiếng Thái TLCT

Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 11/2018
04 THÁNG 09 Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 11/2018

TLCT là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Thái được Phuong Nam Education liên kết với Trường Đại Học Southeast Asia...

Thông tin chi tiết về kỳ thi tiếng Thái TLCT
29 THÁNG 03 Thông tin chi tiết về kỳ thi tiếng Thái TLCT

TLCT là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Thái được Phuong Nam Education liên kết với Trường Đại Học Southeast Asia...

Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 03/2018
29 THÁNG 01 Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 03/2018

TLCT là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Thái được Phuong Nam Education liên kết với Trường Đại Học Southeast Asia...

Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 12/2017
23 THÁNG 10 Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 12/2017

TLCT là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Thái được Phuong Nam Education liên kết với Trường Đại Học Southeast Asia...

Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 09/2017
14 THÁNG 08 Thông tin kỳ thi tiếng Thái TLCT tháng 09/2017

TLCT là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Thái được Phuong Nam Education liên kết với Trường Đại Học Southeast Asia...

Quy chế thi và hướng dẫn nhận Chứng chỉ TLCT
14 THÁNG 08 Quy chế thi và hướng dẫn nhận Chứng chỉ TLCT

Thí sinh đến muộn 10 phút sau giờ thi không được vào phòng thi. Trong suốt thời gian thi, thí sinh không được ra khỏi...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2080037533114645779