Học phí

LỚP

THƯỜNG

(1,5 giờ/ buổi-

3 buổi/tuần

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

Căn Bản

Căn bản 1

2,500,000

36 giờ - 8 tuần (45 tiết)

Căn Bản 2

2,500,000

36 giờ - 8 tuần (45 tiết)

Trung Cấp

Trung Cấp 1

2,800,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

Trung Cấp 2

2,800,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

Cao Cấp

Cao Cấp 1

3,500,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

Cao Cấp 2

3,500,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

Cao Cấp 3

3,500,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

   

Cao Cấp 4

3,500,000

45 giờ - 10 tuần (60 tiết)

   

CẤP TỐC

(3 giờ/buổi –3 buổi/tuần)

Căn Bản

8,800,000

81 giờ - 9 tuần (108 tiết)

Trung Cấp

9,800,000

81 giờ - 9 tuần (108 tiết)

Cao Cấp

9,800,000

81 giờ- 9 tuần (108 tiết)

LUYỆN THI TLCT

(2 giờ/buổi, 3 buổi/tuần
hoặc 3 giờ/buổi, 2 buổi/tuần)

Căn Bản

3,000,000

24 giờ - 4 tuần (32 tiết)

Trung Cấp

4,000,000

24 giờ - 4 tuần (32 tiết)

Cao Cấp

5,000,000

24 giờ - 4 tuần (32 tiết)

 KHÓA HỌC CHUYÊN BIỆT

(thời gian học linh hoạt
không giới hạn số buổi/tuần)

Liên hệ hotline:1900 2615

để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615

để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA MICROSOFT TEAMS

Liên hệ hotline: 1900 2615 

để được tư vấn chi tiết.

100% HỌC VỚI
GV NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 2615 

để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 20% học phí
- Khóa online: Giảm 30% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615 – 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779