Tìm từ thích hợp

Điền từ vào bức tranh tương ứng

กา ขา ยา นา ตา ฝา หู
ปู งู ถู ตี ใบ ใจ สี

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779