Nối từ giữa 2 cột cho có nghĩa

Nối từ giữa 2 cột cho có nghĩa 

ขัด ฟืน
ผ่า สือ
ยิง ขืน
หนัง ปืน
ถุง คืน
กลาง มือ

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779