Điền vào chỗ trống

Điền vào chỗ trống

 

ต + อี       =___________                                                    ม + ใ     =___________    

อ + อี       =___________                                                    น + ใ    =___________        

ป + อี       =___________                                                     จ + ใ   =_________   

ผ + อี       =___________                                                     ป + ใ  =_________  

 

____+ ____ =  งู                                                                    ____+ ____= หู

____+ ____ = ปู                                                                     ____+ ____=  รู

____+ ____ = ถู    

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779