Bài 3: Nguyên âm a và nguyên âm u

Tập đọc phụ âm

ต đọc là: To    ข đọc là: kh
ก đọc là: ko,co    ถ đọc là: Thỏ
ป đọc là: po ห đọc là: hỏ

Tập đọc nguyên âm

-า đọc là: a

–ู đọc là u

>> Xem thêm: Nguyên âm i, ay (máy muốn), ay (máy malay) và nguyên âm ô

Đánh vần

ตา :ตอ - อา - ตา                                             ขา : ขอ - อา - ขา

    Ta : to + a = ta                                               Khả: khỏ + a = khả

ยา:ยอ- อา - ยา              กา:กอ- อา –กา

ya: yo + a = ya                 Ca: co + a = ca

 sdws.JPG

หู: หอ - อู – หู                                          งู: งอ - อู - งู

    Hủ: hỏ+ u = hủ                                           Ngu: ngo + u = ngu

 

dfcs.JPG

ถู: ถอ - อู – ถู                                             ปู: ปอ - อู–ปู

Thủ: thỏ + u = thủ                                              Pu: Po + u = pu

>> Xem thêm: Giới thiệu 32 Nguyên Âm Thái

Luyện đọc

ตามายากา ขาหาราทา
มาดู ปูนา ดูงู ดูกา  ศาฝาจาลา
ตามาหายาขากาทายา  ดาราวาจามานาศาลา
หาฝาอามาขาตาหากา  ถูหู รูปู ถูขา 

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Tìm hiểu nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu
Tìm hiểu nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Cùng tìm hiểu các nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu
Bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Cùng học bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu nào!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779