Bài 2: Từ kết hợp

๑.   การประสมคำบางคำมีลักษณะคล้ายคำสมาส คือ คำแรกมาจากคำบาลีหรือสันสกฤต คำหลังเป็นคำไทย เวลาแปลจะแปลจากหน้าไปหลัง อ่านออกเสียงเหมือนคำสมาส แต่ไม่ถือว่าเป็นคำสมาส เช่น

Có vài từ kết hợp có hình dạng giống từ ghép là chữ đầu lấy từ chữ pali hoặc chữ phạn chữ sau là tiếng thái, khi dịch là dịch từ trước ra sau nhưng không goi là từ ghép như:

กรมท่า

เทพเจ้า

ผลไม้

พลความ

พลเมือง

๒.   การประสมคำที่มีภาษาอื่นที่ไม่ใช่คำบาลีสันสกฤตปนอยู่ คำคำนั้นไม่ถือเป็นคำสมาส เช่น

Chữ kết hợp có chữ khác không phải từ Pali phạn thì chữ đó không đợc gọi là từ ghép như:

คำ

มาจาก

พลกำลัง

พล (ป., ส.) + กำลัง (ข.)

พระเขนย

พระ (ป., ส.) + เขนย (ข.)

เคมีภัณฑ์

เคมี (อ.) + ภัณฑ์ (ป., ส.)

คริสต์ศักราช

คริสต์ (อ.) + ศักราช (ส.)

 ๓.  มีคำสมาสบางคำไม่ออกเสียงสระตรงพยางค์ท้ายของคำหน้า เช่น

Có vài từ ghép không đọc ra tiếng nguyên âm ngay tại cuối chữ đó như:

คำ

อ่านว่า

รสนิยม

รด - นิ - ยม

สาธกโวหาร

สา - ทก - โว - หาน

สามัญศึกษา

สา - มัน - สึก - สา

สุพรรณบุรี

สุ - พัน - บุ - รี

สุภาพบุรุษ

สุ - พาบ - บุ - หรุด

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779