Bài 10 : Những nguyên âm ạ, nguyên âm ệ biến đổi khi có phụ âm cuối

Tập đọc nguyên âm - ะ kết hợp với vần

Khi từ kết hợp với phụ âm cuối  thì âm ạ sẽ đổi thành dấu (อั )

Phụ âm Nguyên âm Vần cuối Từ đọc  
 วอ:wo อะ:ạ น: n วัน วัน:wăn
รอ:ro อะ:ạ : c รัก รัก:rắc
หอ:hỏ อะ:ạ ด: t หัด หัด:hặt
ขอ:khỏ อะ:ạ ง: ng ขัง ขัง:khẳng

Tập đọc nguyên âm เ - ะ kết hợp với vần

Nguyên âm ệ khi kết hợp với phụ âm cuối sẽ chuyển đổi thành dấu อ็ gọi là mái tày khú.

เห็น - หอ - เอะ – นอ – เห็น                     เล็ก - ลอ - เอะ–กอ-เล็ก

Hển: hỏ + ệ + no= hển                              Lếc: lo + ệ + co = lệc

เจ็ด - จอ - เอะ - ดอเจ็ด                           เก็บ - กอ - เอะ - บอ เก็บ

Chệch: cho + ệ + đo= chệch                      Cệp: co+ ệ + bo= cệp

Đọc từ

 

                                                         กับ              จับ               นับ              รัก               วัน             

                                                         ฉัน              มัน              หัด               ตัดเล็บ         สิบเอ็ด   

                                                        เด็ก              เป็ด             เห็ด             เก็บของ         เช็ดถู     

                                                        เด็กเล็ก       ตู้เย็น            

Cách đánh vần âm cao

อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง

ไข          ไข่        ไข้

Khẩy – khầy –  khay^(việt nam không có dấu này)

หอ  ห่อ       ห้อ

Hỏ    - hò –  ho^(việt nam không có dấu  này)

แส  แส่        แส้

Xẻ -    xè – xe^(việt nam không có dấu  này)

สู    สู่         สู้

Xủ -   xù – xu^việt nam không có dấu  này)

ถำ   ถ่ำ        ถ้ำ

Thẳm -thằm – thăm^(việt nam không có dấu  này)

Luyện đọc

 

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Tìm hiểu nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu
Tìm hiểu nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Cùng tìm hiểu các nguyên âm tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu
Bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu

Cùng học bảng chữ cái tiếng Thái cho người mới bắt đầu nào!

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2080037533114645779